Üldtingimused

§ 1 Üldtingimuste kehtivuss

(1) Veebikeskkonna autopartner24.ee (edaspidi e-pood) omanik on:

  • Mocom OÜ, registrikood 14378920, käibemaksukohustuslase number EE102048407
  • Jur. aadress Kopli tn 6-1, 10412 Tallinn, Eesti
  • Ladu ja postiaadress Koplipere tee 29, Rae küla, Rae vald, Harju maakond 75310 Eesti
  • E-post: info@autopartner24.ee
  • Telefon: +372 5887 2424

(2) Üldtingimused kohalduvad e-poes ostude sooritamisele ning keskkonna www.autopartner24.ee kasutamisele. Kasutustingimustega on lahutamatult seotud privaatsustingimused.

(3) E-pood jätab endale õiguse üldtingimusi muuta. Muudatused avaldatakse veebisaidil www.autopartner24.ee. Igale tehingule kohalduvad need tingimused, mis kehtisid tehingu sooritamise ajal.

(4) Veebisaidi kasutamisega kinnitab isik, et on tutvunud selle veebisaidi tingimustega, nõustub nendega täielikult ja kohustub neist kinni pidama.

(5) Veebisaidil avaldatud info autoriõigus kuulub Mocom OÜ’le. Kui pole sätestatud teisiti on veebilehel toodud info kasutamiseks vaid tellimuse/ostu tegemiseks, info muutmine, kopeerimine, vahendamine, ülekandmine, kuvamine, uuesti tootmine, väljastamine, üleviimine, müümine, taasesitamine või mistahes muul viisil kasutamine on autori loata keelatud.

§ 2 Hinna- ja tooteteave

(1) E-poes avaldatud hinnad sisaldavad seaduses ettenähtud määraga käibemaksu.

(2) Tarnetasu lisandub kauba hinnale. Kauba tarnetasu sõltub ostja aadressist ja tarnemeetodist ning arvutatakse ostukärus.

(3) Eripakkumiste puhul arvutatakse kauba allahindlus pärast allahindlusega seotud teabe sisestamist ostukärus.

§ 3 Tellimuse esitamine

(1) Tellimuse saab esitada nii külalisena kui ka oma kasutajakonto registreerides ja sisse logides. Kontot registreerides peab ostja valima endale sobiva ja süsteemi turvanõuetele vastava kasutajatunnuse ja salasõna, mis on konfidentsiaalsed ja ei kuulu edastamiseks kolmandatele isikutele.

(1.1) Kasutajakontoga luuakse ostja ja tema auto andmeid sisaldav registreering, mis võimaldab esitada tellimusi operatiivsemalt ja mugavamalt sh saab koheselt leida oma registreeritud autole sobivad varuosad, ostja andmed on eeltäidetud ja puudub vajadus iga tellimuse juures andmeid uuesti sisestada, samuti säilitatakse vähemalt ostja kolme viimase aasta tellimuste ajalugu. Konto loomisega kinnitab Ostja üldtingimustega nõustumist esimesel registreerimisel. Pärast Ostja poolt üldtingimustega nõustumise kinnitamist esmaregistreerimise (konto loomise) ajal, kohaldatakse üldtingimusi kõigile Ostja poolt e-poes tehtud ostudele.

(2) Ostja valib e-poes kaubad ja lisab need ostukärusse.

(3) Ostukärus saab kaupade arvu muuta ja tooteid eemaldada kuni kauba eest tasumiseni.

(4) Tellimuse esitamiseks peab ostja täitma kohustuslikud väljad, valima tarnemeetodi ja maksekeskkonna ning klõpsama nupul „Maksa”.

(5) Tellimus loetakse lõplikult esitatuks nupul „Maksa” klõpsamisel. Enne nupu „Maksa“ klõpsamist tuleb põhjalikult veenduda soovitud kaupade valikus ja kogustes.

(6) E-pood saadab ostja e-posti aadressile tellimuse kinnituse. Kauba saatmisel lisab müüja pakki kviitungi.

(7) Kui ostja valitud kaupa pole võimalik tarnida puudulike laovarude tõttu või muul põhjusel, teavitatakse ostjat sellest esimesel võimalusel ning müüjal on õigus tellimus osaliselt või täielikult tühistada. Osalise tühistamise korral võib müüja ostjalt küsida, mida teha ülejäänud tellimusega – kas tarnida ülejäänud tellimus või tühistada tellimus täielikult. Tellimuse tühistamisel tagastab müüja ostja poolt tellimus eest tasutud summad.

(8) Müügileping jõustub, kui makstav summa laekub müüja e-poe arvelduskontole.

§ 4 Tasumine

(1) Ostja maksab kauba müügihinna ja tarnetasu kogusummas ette.

(2) Tellimuse eest tasumiseks saab kasutada ostukärus loetletud makseviisidega.

(3) Tasuda saab ainult eurodes ja hinnad on esitatud eurodes (€ või EUR).

(4) Aktsepteeritakse järgmiseid makseviise:

(4.1) Pangaülekanne – tarnimise alustamiseks peate saatma maksekinnituse e-posti aadressile info@autopartner24.ee Tellimus loetakse tasutuks, kui müüja arvele laekub kogu tellimuse summa eurodes.

(4.2) Tasumine on pangalingiga teenuses MakeCommerce™, mida pakub Maksekeskus AS.

(4.3) Kaardimaksed teenuses MakeCommerce™, mida pakub Maksekeskus AS.

§ 5 Tarnimine

(1) Ostja peab valima ostukärus tarnemeetodi, et tellitud kaup kätte saada.

(2) Kauba tarnega seotud kulud tasub ostja. Kauba tarnetasu sõltub ostja aadressist ja tarnemeetodist. Tasu arvutatakse ostukärus.

(3) Kui kaubale on võimalik ise lattu järele tulla ja ostja valib kauba kättesaamiseks selle meetodi, siis kauba hinnale tarnetasu ei lisandu.

(4) Tellimus täidetakse vastavalt kauba jaoks määratud tarnetähtajale. Tähtaega loetakse alates müügilepingu jõustumisest; see kehtib ka tarneviisi - tulen ise järele - puhul.

§ 6 Taganemisõigus

(1) Ostjal on õigus e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast tellitud kauba kätte saamist.

(2) Taganemisõigus kohaldub üksnes tarbijatele.

(3) Taganemisõigus ei kohaldu lepingule, mille esemeks on:

(3.1) sellise toote tarnimine, mis valmistatakse ostja kui lepingu poole personaalsetele vajadustele vastavalt;

(3.2) sellise toote tarnimine, mis valmistatakse ostja esitatud tingimuste kohaselt;

(3.3) lühikese säilivusajaga tooted;

(3.4) suletud pakendis tooted, mille tagastamine poleks tervisekaitse või hügieeni alastel kaalutlustel sobilik, kui pakend on pärast tarnimist avatud.

(4) 14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi tooteid olla kasutatud muidu, kui nende olemuse, omaduste ja toimivuse kontrollimiseks samamoodi nagu ostjal lubataks tavapäraselt teha tavapoes.

(5) Kui ostja on tooteid kasutanud muidu kui nende olemuse, omaduste ja toimivuse kontrollimiseks või kui toodetel on märke kasutamisest või kulumisest, on müüjal õigus tagastatavat summat vähendada vastavalt toodete väärtuse vähenemisele.

(6) Kauba tagastamiseks tuleb müügilepingust taganemise avaldus esitada hiljemalt 14 päeva pärast kauba kättesaamist. Taganemisavalduse standardvorm on saadaval veebisaidil ………………………. ning täidetud vorm tuleb saata e-posti aadressile info@autopartner24.ee.

(7) Ostja kannab kauba tagastamisega seotud kulud, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjuseks on tagastatava kauba mittevastavus tellimusele (nt vale või defektne toode). Kauba tagastamisega seotud kulud sõltuvad ostja aadressist ja tagastamismeetodist.

(8) Kauba võib tagastada 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist sama pakiautomaadi kaudu, mida kasutati kauba tarnimiseks ostjale, kusjuures ostja peab kasutama sama pakiautomaadi (nt SmartPost) uksekoodi nagu paki vastuvõtmisel, või siis SMS-iga saadetud tagastamiskoodi või sama pakikoodi (nt Omniva).

(9) Kauba tagastamisel punktis 6.8 kirjeldatud viisil on kauba tagastamisega seotud kulud võrdsed kauba tarnimisega seotud kuludega ning kauba tagastamisega seotud kulud lahutatakse ostjale tagastatavast summast, st ostjale tagastatakse ainult kauba hind.

(10) Müüja kinnitab taganemisavalduse kättesaamist, saates ostjale sellekohase e-kirja.

(11) Ostja peab 14 päeva jooksul pärast taganemisavalduse esitamist kauba tagastama või esitama tõendi kauba vedajale üleandmisest.

(12) Ostjal on õigus ise kaup müüja lattu tagasi viia, kui müüja ostjale sellist võimalust pakub. Sel juhul ostja jaoks kauba tagastamisega kulusid ei kaasne.

(13) Tagastatud kauba kättesaamise järel tagastab müüja ostjale viivitamata, aga hiljemalt 14 päeva jooksul, kõik ostjalt seoses konkreetse tellimuse/lepinguga saadud tasud. Kõik maksed tehakse ostja pangakontole, millelt kauba eest maksti.

(14) Müüjal on õigus toote müümisest keelduda, kui tehnilise vea tõttu oli toote hind e-poes turuhinnaga võrreldes õigustamatult madal (veahind), toote juures ei olnud sõnaselget teavet soodushinna kohta ning toode ei ole veel ostjale tarnitud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingust taganeda 3 tööpäeva jooksul pärast veahinnaga tehingu toimumisest teadasaamist, esitades ostjale sellekohase avalduse kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul. Sellise taganemise korral peab veebipood viivitamata, aga hiljemalt 14. päeval tagastama ostjale kõik temalt lepinguga seoses saadud tasud, sh tarnetasud. Kõik maksed tehakse ostja kontole, mida kasutati tellimuse eest tasumiseks.

§ 7 Nõuete esitamine ja vastutus

(1) Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingu tingimustele mittevastavuse eest ning defektide eest, mis olid kaubal hetkel, kui ostja kauba kätte sai, ning avalduvad kahe aasta jooksul pärast seda. Tarnimise järel tekkinud defektide eest müüja ei vastuta.

(2) Ostjal on õigus esitada müüjale nõue kahe kuu jooksul pärast defekti tuvastamist, saates nõude e-posti aadressile info@autopartner24.ee Lisaks ostja nimele ja kontaktandmetele peab nõue sisaldama tootel tuvastatud defekti kirjeldust, nõude sõnastust ning ostukviitungit.

(3) Kõik nõuded vaadatakse läbi ning ostjat teavitatakse otsusest esimesel võimalusel, aga hiljemalt 14 päeva jooksul pärast nõude laekumist.

(4) Kui tootel tuvastatud defekti eest vastutab müüja, siis müüja remondib või asendab defektse toote. Kui toodet pole võimalik remontida ega asendada, siis müüja tagastab ostjale kõik ostjalt konkreetse tellimuse/lepingu alusel saadud tasud, millega ka müüja vastutus piirdub.

(5) Registreerunud ostja vastutab oma sisselogimise andmete säilitamise ja/ või kolmandatele isikutele üleandmise eest. Kui e-poe osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes logib e-poodi sisse ostja sisselogimise andmetega, peab Müüja seda isikut vastava kontoga registreerunud ostjaks.

(6) Müüja, tuginedes käesolevatele üldtingimustele ja Privaatsuspoliitikaga sätestatud korrale, edastab kõik teated ostja registreerimise ajal või kauba tellimise ajal nimetatud e-posti aadressil või SMS sõnumiga tema nimetatud kontakttelefonil.

§ 8 Isikuandmete töötlemine

(1) Isikuandmete töötlemisele kohalduvad meie privaatsuseeskirjad.

(2) Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Mocom OÜ, kes edastab maksete teostamiseks ja kauba tarnimiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

§ 9 Vaidluste lahendamine

(1) Kui ostjal on müüja vastu nõue, peab ta selle saatma e-kirjaga aadressile info@autopartner24.ee.

(2) Poolte ehk ostja ja müüja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, on ostjal õigus edastada vaidlus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (Sõle 23a, Tallinn 10614, http://www.ttja.ee) või tarbijavaidluste komisjonile (Endla 10A, 10142 Tallinn), http://www.komisjon.ee), et lahendada vaidlus kohtuväliselt, või siis kohtusse. Lisaks võivad kõik kliendid e-poodidega tekkinud vaidluste lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu veebipõhise vaidluste lahendamise platvormile (Online Dispute Resolution) aadressil http://ec.europa.eu/odr.